Voeding, gezondheid en welzijn zijn onlosmakelijk verbonden, ik bied u persoonlijke begeleiding bij het vinden van uw balans.
Dieetadvies

Een dieetadvies is een persoonlijk advies dat gegeven wordt ter behandeling van ziekten. De meest voorkomende zijn: diabetes mellitus (suikerziekte), overgewicht, verhoogd cholesterol, hypertensie (verhoogde bloeddruk), prikkelbare darm syndroom (PDS), hart- en vaatziekten, ondervoeding, longziekten, lactose intolerantie en ondergewicht.

voedingsdagboek-tng-klein
Werkwijze:
 tijdens het eerste consult zal ik uw persoonlijke gegevens doornemen, bespreken wat uw motivatie is en het doel van de dieetbegeleiding. Ik vraag naar uw huidige eet- en leefgewoonten. Aan de hand van deze informatie overleggen we wat u wilt gaan aanpassen in uw eetpatroon. U krijgt van mij zo nodig aanvullende schriftelijke informatie zoals brochures/folders mee.

Mijn begeleiding is erop gericht dat u zich bewust wordt van uw eetgedrag en eetgewoonten. Ik gebruik hiervoor vaak het Voedingsdagboek. Dit is een leuk en informatief dagboek dat u van mij ontvangt. Hierin noteert u van dag tot dag wat u eet en drinkt en desgewenst ook hoeveel u beweegt. Dit helpt u om bewust te worden van de keuzes die u maakt. Naast informatie en advies over voeding sta ik ook stil bij uw leefstijl, heeft u voldoende beweging? Neemt u voldoende tijd voor uzelf? Samen bespreken we de mogelijkheden en kansen voor het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.

Consulten: het eerste consult duurt ongeveer 60 minuten en de vervolgconsulten duren 15-30 minuten. De consulten zijn volgens afspraak. De spreekuren vinden plaats in mijn praktijk en ook bij de huisartsenpraktijk op het Danielsplein nr 4. Op woensdag kunt u van een avondspreekuur gebruik maken. Indien u niet in de gelegenheid bent om naar mijn praktijk te komen is er mogelijkheid om een huisbezoek af te spreken.

Verwijzing nodig? Ja, want ook al bestaat de ‘directe toegankelijkheid diëtetiek’ (net zoals bij fysiotherapie). Enkele zorgverzekeraars eisen nog steeds een verwijzing om tot vergoeding van de consulten over te gaan. Daarnaast vind ik het prettig om op verwijzing te werken als er bij u ook andere gezondheidsproblemen meespelen. Indien u hier vragen over heeft kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen.

Voedingsadvies

Een voedingsadvies is een persoonlijk advies om uw eetpatroon te verbeteren, zonder dat er sprake is van een onderliggende ziekte (zoals bijvoorbeeld overgewicht, diabetes en te hoge bloeddruk). Enkele voorbeelden hiervan zijn een advies tijdens zwangerschap, bij sportbeoefening, ter figuurcorrectie, bij vegetarisme of ter voorkoming van het ontstaan van ziekten (preventief).

Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. De werkwijze is hetzelfde als bij een dieetadvies.

De kosten van een voedingsadvies zijn vaak voor eigen rekening, check uw verzekeringspolis want soms zijn er wel mogelijkheden voor vergoeding bijvoorbeeld vanuit preventie.

Zie tarieven voor een overzicht van de kosten.

voed adv

voed adv