Voeding, gezondheid en welzijn zijn onlosmakelijk verbonden, ik bied u persoonlijke begeleiding bij het vinden van uw balans.

BEWEEG JE FIT is een programma voor kinderen van 4 tot 12 jaar en hun ouders.

Het doel is:

BEWEEG JE FIT

wordt uitgevoerd door kinderfysiotherapeut Nicolle Willems, jeugdverpleegkundige Elies Backus en diëtiste Carla Deneer. Ons team werkt nauw samen en is deskundig en enthousiast!

INHOUD PROGRAMMA:

Het programma bestaat uit een intensieve periode van 6 maanden. In het eerste halfjaar sporten de kinderen 1x/week in een groep, begeleid door een kinderfysiotherapeut of sportdocent.

De kinderen gaan ook op zoek naar een eigen sport- en beweeg activiteit. Waar nodig kan de sportdocent helpen bij het vinden van een geschikte sport.

Er zijn workshops bij de dietist en schoolverpleegkundige voor kinderen en ouders over lekker en gezond eten en hoe je dat thuis praktisch en leuk kunt toepassen.

Daarna komen u en uw kind anderhalf jaar lang regelmatig terug voor een kort gesprek en controle. Het is belangrijk dat kind èn ouders gemotiveerd zijn om mee te doen.

Waarom BEWEEG JE FIT?

We weten het eigenlijk allemaal wel. Je voelt je lekkerder als je een gezond gewicht hebt.

Kinderen staan steviger in hun schoenen en zitten beter in hun vel. Toch is nog steeds één op de vijf kinderen te zwaar. Het is ook niet altijd gemakkelijk om daar wat aan te doen. Maar het kan wel, als ouders en kinderen er samen aan werken. Het helpt als je een steuntje in de rug krijgt en het gevoel hebt dat je er niet alleen voor staat. Dat bieden we bij BEWEEG JE FIT. We willen kinderen het plezier in bewegen laten ervaren.

We gaan samen kijken of er aan het eetpatroon wat kan veranderen. Maar het begint allemaal met de eigen motivatie en de wil om ervoor te gaan.

Voor wie is BEWEEG JE FIT?

Dit programma is bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar en hun ouders of verzorgers. Kinderen kunnen dit niet zonder hun steun en inzet. Pas als je het samen doet, gaat het goed.

‘Ik wilde minder gaan snoepen. Het helpt wel als papa en mama en Kevin, mijn broer, dan ook meedoen.

Als Kevin een hele reep chocolade opeet onder mijn neus, dan vind ik dat niet eerlijk. Dus die moet óók meedoen!’

Wat gaan we doen bij BEWEEG JE FIT?

De deelnemers geven zelf aan wat ze willen bereiken. Samen stellen we de doelstellingen op voor een periode van twee jaar. De kinderen sporten één keer per week in een groep. We werken aan verbetering van de conditie en de spierkracht. En we werken zeker ook aan een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.

‘Ik heb gezegd dat mijn doel is dat ik verkering wil. En dat is gelukt ……. al wel 3 keer!’

De kinderen gaan bovendien zelf op zoek naar een extra beweegactiviteit die goed bij hen past. Daar kan de sportdocent op school een handje bij helpen. Carla, de diëtiste, praat met kind en ouders over wat er op het menu staat in het gezin. Lekker staat voorop, maar kan het misschien gezonder? Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om diëten.

Meer bewegen en anders eten doen een beroep op het hele gezin. Elies, de jeugdverpleegkundige, kan de ouders op hun beurt weer helpen bij alles waarover zij vragen hebben. Zo kan ze hulp bieden als ouders de gegeven adviezen niet zo gemakkelijk in de praktijk kunnen brengen. Of ondersteunen als het kind gepest wordt.

‘Dat het echt beter is om te ontbijten, dat wisten we bij ons thuis niet. Nu proberen we dat elke dag te doen. Mijn moeder houdt van yoghurt, ik heb liever 2 crackers, papa een paar boterhammen. Heel gezellig, zo samen!’

Dit team van 3 deskundigen kijkt twee jaar lang samen hoe het gaat met het kind. Dat doen we aan de hand van test- en meetgegevens. We houden ouders en kinderen op de hoogte van de resultaten. Samen zorgen we ervoor dat ouders en kinderen het steeds meer in eigen hand hebben.

Praktische informatie

CONTACTPERSOON VOOR NIJMEGEN – WEST

 

Wilt u meer weten over BEWEEG JE FIT?

of

Wilt u uw kind opgeven?

 

Neem contact op met:

Elies Backus

 

Tel. 088 1447111 (tussen 8.30-14.00 uur) of

jgztitusbrandsma@ggdgelderlandzuid.nl