Voeding, gezondheid en welzijn zijn onlosmakelijk verbonden, ik bied u persoonlijke begeleiding bij het vinden van uw balans.
Overzicht kosten

 

Tarieven

Dieetadvisering wordt in 2019 voor 3 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit zijn ongeveer 4-6 consulten. De consulten worden verrekend met het verplichte eigen risico dat dit jaar 385 euro bedraagt. Consulten die binnen de basisverzekering vallen worden direct bij de zorgverzekeraar gefactureerd. De zorgverzekeraar verrekend deze kosten dan weer met uw eigen risico.

Mogelijk heeft u recht op meer vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering, u dient hiervoor zelf uw polis na te lezen of dieetadvisering hierin is opgenomen.

Daarnaast is dieetadvisering voor chronische patiënten met Diabetes Mellitus en COPD  opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden (zogenaamde DBC’s of ketenzorg projecten). Uw huisarts en de diëtist weten of dit ook voor u geldt. Indien dit zo is, wordt de dieetbegeleiding betaald door de organisatie die dit regelt en zijn er voor u geen kosten aan deze begeleiding. Ook worden deze consulten niet verrekend met uw eigen risico.

1fe2f268fc7dda47f58609aa080cb7f8

Tarieven 2019

Eerste consult / intakegesprek (60 min) €   93,00
Vervolgconsult (30 min) €   31,00
Klein vervolgconsult (15 min) €   15,50
E-mailconsult / telefonisch consult €   15,50
Huisbezoek extra kosten €   21,-

N.B.  Consulten die niet minimaal 24 uur van te voren zijn geannuleerd, kunnen bij u in rekening worden gebracht! Zie de ‘algemene voorwaarden en privacyverklaring.