Vergoeding

Dieetadvisering wordt in 2021 voor 3 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit zijn ongeveer 4-6 consulten. De consulten worden verrekend met het verplichte eigen risico dat 385 euro bedraagt. Consulten die binnen de basisverzekering vallen, worden direct bij de zorgverzekeraar gefactureerd. De zorgverzekeraar verrekent deze kosten dan weer met het eigen risico. De tarieven voor de consulten die door de zorgverzekeraars worden vergoed, liggen tussen de 60 en 70 euro per uur. Deze tarieven zijn door de zorgverzekeraars vastgesteld en variëren per zorgverzekeraar.

Mogelijk heb je recht op meer vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, je dient hiervoor zelf de polis na te lezen. Ook deze consulten worden dan direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

Daarnaast is de  dieetadvisering voor chronische patiënten met diabetes mellitus en COPD opgenomen in de regionale samenwerkingsverbanden (zogenaamde DBC’s of ketenzorg projecten). De huisarts en de diëtist weten of dit ook voor jou geldt. Indien dit zo is, wordt de dieetbegeleiding betaald door de organisatie die dit regelt en zijn er geen kosten aan deze begeleiding. Ook worden deze consulten niet verrekend met het eigen risico.